Het Fika-huis is er in de eerste plaats voor wie geconfronteerd werd met verlies van gezondheid. Bij zichzelf of bij iemand die ze kennen.
Steeds meer mensen worden ooit van dichtbij of iets verder geconfronteerd met ernstige ziekte.
Het is vaak zwaar om na een periode van ziekte de juiste weg te vinden. Na een kantelpunt je leven weer op de rails te krijgen. Je staat er veelal alleen voor.

Het fika-huis geeft mensen die ziek zijn/waren en hun naasten nieuwe inzichten.
Hoe na ‘ziek zijn’ ook nog een proces van ‘beter worden’ komt.

Fikahuis biedt een forum om nieuwe perspectieven te ontdekken en nieuwe levensverhalen te ontwerpen.
Maar ziek zijn doe je niet alleen. De mensen rond je zijn van cruciaal belang. Daarom nodigen we iedereen uit om de inspirerende verhalen in het Fika-huis te delen en mee te volgen.
Mensen die met kanker geconfronteerd werden erkennen vaak het fenomeen van ‘het zwarte gat’.

Dit wordt mooi weergegeven in volgend filmpje:

Dit fenomeen horen wij in de vele verhalen van mensen die ziek waren/chronisch ziek zijn. .